ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

 

Enerji Kimlik Belgesi;

  • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Bina Enerji Performansı Yönetmeliği ile zorunlu hale gelmiştir.

  • 01.01.2011 tarihinden sonra yapılan binalarda yapı kullanım izni (iskan) için belediyeler tarafından istenir ve zorunludur.

  • Binaların enerji tüketim sınıfını ve CO2 salınım sınıfını gösteririr.

  • Sınıflar A' dan başlar G'ye kadar  (A,B,C,D,E,F,G) 7 tanedir.

  • A sınıfı bina en iyi tasarruflu binadır.

  • G sınıfı ise enerji tüketimi en yüksek olan binadır.

  • Yeni yapılacak binalarda en düşük enerji sınıfı C olmalıdır.

  • Mevcut binalarda ise G sınıfına kadar çıkabilir.