3 ADIMDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

 

 1. Bize 0216 463 25 09  nolu Numaradan Ulaşır ve Binanızın Detaylarını Aktarırsınız.

 2. Binanızın Ücretsiz Keşfini Yaparız.

 3. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ni  1 Hafta İçinde Hazırlar,  Teslim Ederiz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

 

Enerji Kimlik Belgesi;

 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Bina Enerji Performansı Yönetmeliği ile zorunlu hale gelmiştir.

 • 01.01.2011 tarihinden sonra yapılan binalarda yapı kullanım izni (iskan) için belediyeler tarafından istenir ve zorunludur.

 • Binaların enerji tüketim sınıfını ve CO2 salınım sınıfını gösteririr.

 • Sınıflar A' dan başlar G'ye kadar  (A,B,C,D,E,F,G) 7 tanedir.

 • A sınıfı bina en iyi tasarruflu binadır.

 • G sınıfı ise enerji tüketimi en yüksek olan binadır.

 • Yeni yapılacak binalarda en düşük enerji sınıfı C olmalıdır.

 • Mevcut binalarda ise G sınıfına kadar çıkabilir.